Natuurpunt Voorkempen

Voorkempen

Bonte Klepper

De Bonte Klepper ligt naast het kanaal Dessel-Schoten, op de grens van Rijkevorsel, Malle en Brecht. De Bonte Klepper is vrij klein, maar het is omgeven door het veel grotere natuurgebied De Volharding.

Lees meer

Hegte Heyde

De Hegte Heyde bestaat uit een heischraal landschap, dat nog weinig voorkomt in de Kempen en dat specifieke planten herbergt. Het zandblauwtje, een lage plant met een blauw bloempje, zorgt voor zomerse kleuren.

Lees meer.

Heiblok

Natuurpunt beheert een deel van het Zoerselbos, het Heiblok. Het natuurgebied Heiblok neemt binnen het Zoerselbos een speciale plaats in. Het wordt gekarakteriseerd door heischrale graslanden, wilgen- en gagelstruwelen en eiken- en berkenbos.

Lees meer

De Kluis / Blommerschot / Vallei van de Delfte beek

De Kluis – Blommerschot is een Kempens beekdalreservaat in de vallei van de Delfte Beek. De Kluis is een rustgebied en het is alleen onder begeleiding toegankelijk. In het gedeelte Blommerschot kan je wandelen via een bewegwijzerd wandelpad.

Lees meer.

Marbele ven

Het Marbeleven is een natuurgebied dat in de Vraagheide ligt en waarvan thans 3 ha in eigendom is. Het bestaat uit een verruigd bosje met gewone den en ruwe berk, een natte verboste heide, de restanten van een drooggevallen vennetje, een plagplaats en een perceelsrand naast een weide.

lees meer.

Schijnvallei Zoersel

De provincie Antwerpen heeft het laaggelegen perceel, gelegen op de kruising van de Vorse Beemden en de Medelaar, omgevormd tot een meer natuurlijke oeverzone voor het Groot Schijn. Daarbij werkt het perceel eveneens als een opbergplaats of opvangmogelijkheid voor overtollig water. Goed nieuws dus voor de omwonenden en de natuur: bij zware regenval vangt deze oeverzone immers meer water op en helpt zo wateroverlast voor andere omliggende gebieden te verminderen.

Lees meer.